De första stegen

Någon måste ta
de första stegen.
Annars är
försoning
inte möjlig.

Men mycket
vill stå i vägen.
Stolthet.
Rykte.
Ambition.
Egenvärde.
Varför ska jag?
Finns ingen annan väg?

Någon måste 
ta de
första stegen.
I krigets Ukraina.
I nära relationer.
På skolgård
och i fikarum.
Om försoning
ska bli till.

Det är inte enkelt.
Men nödvändigt.

Och Någon 
har gått före.
De första stegen.
Och de nästa.
Gått hela vägen.
Försonaren.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Temat är försonaren.
Läs gärna texterna innan – ett sätt att fördjupa gudstjänstens erfarenhet.
1 Mos 22:1-14
Apg 4:1-12
Mark 12:1-12
Ps 103:8-14

Medverkande: Andreas Sköldmark, konfirmanderna, Anders Sandberg, Birgitta Häggström m fl
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika!

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor