Beklagar

sändning av dagens gudstjänst har inte fungerat. Vi beklagar det!
Nästa söndag är det gudstjänst på kyrkans bakgård och vädret tillåter – välkommen då! (Medtag eget fika) Den gudstjänsten sänds inte heller pga tekniska svårigheter utomhus.