Inbjuden

Gemenskap.
Kanske det ord
som är vanligast
i dessa texter.
Gemenskap.
Kanske för att
kristen tro
är gemenskap.
Punkt.

Denna söndag
gör det tydligt.
Det är
heliga
trefaldighets
dag.
Lite högtidligt
om att Gud
är treenig.
Fader
Son
Ande.
Tre personer –
en Gud.
Tre toner –
ett ackord.
Tre färger –
en blomma.
Tre dimensioner –
ett väsen.
Tre namn –
en och samma Gud.
På samma sätt
som Jesus är
Sann Gud
och sann Människa.
Utan sammanblandning
eller åtskillnad.
Mysterium.
(Och krångligt
tycker en del)

Men viktigast
är detta.
Att Gud är 
Gemenskap
i sig själv.
I sitt väsen
en dans,
en relation.
Kärlek
i sig själv.

Till den 
gemenskapen
är du inbjuden.
Också 
nu på söndag!

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Temat är Gud – Fader, Son och Ande.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 113:1-6
1 Mos 18:1-8
Johannes 11:18-27
Apostlagärningarna 4:5-12
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin m. fl.
Festlig terminsavslutning för Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor