Förankrad glädje

Salighet.
Stor-ordet denna söndag.
Ett ord vi använder ibland.
Inte så ofta;
Salig av glädje.
Lycksalighet.
Salig på sin tro.

Ordet är nära
himlen.
Som överjordisk lycka.
Oändlig glädje.
Något annat
än vara glad
ha kul
skratta.
Något både högre
och djupare.

När Jesus säger
Saliga de…
Så handlar det inte alls
om glädje.
Nästan tvärtom.
Fattiga.
Sörjande.
Hungriga
och törstiga.
De är saliga.
I sitt hopp.
I ett löfte.
Om att höra till.
Till himmelriket.
Om att en gång
bli tröstad.
Bli mätt.

Det är 
som att de
har kastat ankar.
Men uppåt.
I en annan värld.
Blir burna av,
får hämta kraft ur,
en glädje
som är förankrad.
I evigheten.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temasöndag med storordet: Salighet.
Läs gärna 
Matteus 5:1-11
Lukas 6:20-26
som en god väg in i gudstjänsten.

Medverkan av Maja Folkesson, Andreas Sköldmark m fl
Sång och musik av Linnéa Stenmarker.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.
Efter kyrkfikat församlingsmöte.

Gudstjänsten sänds också i kyrkan Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor