Jesus Revolution

Jag har sett filmen.
Kanske du?
Om Jesusrörelsen.
Hur liv förvandlades.
Människor sattes
i rörelse.
Gemenskap uppstod.
Kärlek växte.
i beröring 
med Guds Ande
och människor.

Några gick sin väg
eller stängde dörrar.

Turn on.
Tune in.
Drop off.
Nyckelorden i hippierörelsen.
Ur vilken
Jesusrörelsen växte.
Slå på – 
Kom till liv.
Ställ in –
finstäm ditt inre.
Lyssna nogsamt.
Dropp off –
Ett annat sätt
att leva.

Det är som ord
beskrivande
allt det i kallar
Väckelse.
Men också omställning.
Som för många
är en längtan.
Att se liv,
egna
och andras.
Finna en ny
riktning.
Vända om.
Vända till.
Hitta hem.
En rörelse
genom tiden
och människor.
Till Gud
och ett
hållbart liv.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag.
Vi möts alla församlingar i Skärstadalen – för livets skull.
Medverkan från de olika kyrkorna, bl a barnkör.
Kaxkids för barn.
Kyrkfika.
Efter gudstjänsten en liten skördemarknad.

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor