för-ening

En särskrivning
igen…
Kanske inte
språkligt korrekt,
eller möjlig.
Men ändå.
Den berättar något.
Något viktigt.

I kyrkan
säger vi ibland
att vi bär
en tyngd
av föreningen.
”Föreningskyrkan”.
Vi tänker;
städning
ansvar
ekonomi
plikt.
Och vi vill
vara något annat:
Kyrka.
Inte förening.

Men särskrivet
för-ening,
berättar ordet
något viktigt.
Något gott,
att hålla fast vid.
Att vara
förenade
enade –
för
varandra.

Det är vackert.
Det är ett uppdrag.
Det är något jag
och vi
och världen
behöver.

Det är något
Jesus ber om.
För sina lärjungar
för oss
för världen.

”Jag ber
att de alla
skall bli ett
och att
liksom du, fader,
är i mig
och jag i dig,
också de
skall vara
i oss.
Då skall världen
tro på att
du
har sänt mig.”
(Joh 17:21)

Equmeniakyrkan
tillhör en kyrkofamilj:
Uniting Churches.
Förenande kyrkor.
Var stolt!
Det hör till det centrala
i tron
i efterföljelsen.
Att leva förenande.
Mellan Gud och människa.
Människor emellan.
Kyrkor emellan.
Med skapelsen.
För-ening.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är Enheten i Kristus.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Amos 9:11-15
Psaltaren 95:1-7
1 Korinthierbrevet 1:10-13
Johannes 17:18-23
http://kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar Rolf Gard, Rune Emanuelsson m fl. Sång och musik: Linnea Stenmarker
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika!

Gudstjänsten sänds också i kyrkan youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

/andreas sköldmark
pastor