TACK

Det är
ett litet ord.
Ibland smiter det
nästan omärkligt förbi.

 t a c k

Ibland bor det mest 
i en blick,
ett tyst
handslag,
eller en kram.
Ett litet ord
som kan sägas
utan ord.
Och ändå
besitter det
en förunderlig
kraft.

Att få
ett tack,
om än aldrig
så litet.
Kanske bara
i förbigående.
Kan förvandla
en dag.
Till och med
en människa.

Att ge
ett tack
lyfter
min blick
från det 
meningslösa.
Det kan också
förvandla
givaren.

Många skriver om
värdet,
och kraften,
i tacksamhet.
Som en väg
till välmående.
Som ett sätt 
att orka.
Som en hjälp
i relationerna.
Kanske skyttarna
och sprängarna
i våra städer
lider av brist
på tack
och tacksamhet?
Kanske är det
något de skulle behövt
få med sig
tidigt?
Som vi
aldrig gav.

Tacksamhet 
är förstås inget nytt.
Bibeln är full 
av tacksamhet
och uppmanar
till att tacka.
Ständigt.
Och ytterst
är det väl
bara Gud
vi kan tacka
för själva livet.

På söndag är det tacksägelsedagen och
kyrkoårets tema är: Lovsång.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 65:9-14
Jesaja 12:1-2
Salomos Vishet 7:15-22
Kolosserbrevet 3:16-17
Lukas 19:37-40
http://kyrkoaretstexter.se/

Så välkommen till gudstjänst, att tacka och lovsjunga!
Medverkan av våra anställda, barnkör under ledning av Märta Wändahl och Linnea Stenmarker, m fl. Vi välkomnar årets konfirmander och firar Skördeglädje! Hembakt, närodlat och närproducerat finns till försäljning efter gudstjänsten och det blir kyrkfika med fralla och äppelkaka (100 kr vuxen, 50 kr tonår, barn gratis).

Gudstjänsten sänds också i kyrkan youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Jesus Revolution

Jag har sett filmen.
Kanske du?
Om Jesusrörelsen.
Hur liv förvandlades.
Människor sattes
i rörelse.
Gemenskap uppstod.
Kärlek växte.
i beröring 
med Guds Ande
och människor.

Några gick sin väg
eller stängde dörrar.

Turn on.
Tune in.
Drop off.
Nyckelorden i hippierörelsen.
Ur vilken
Jesusrörelsen växte.
Slå på – 
Kom till liv.
Ställ in –
finstäm ditt inre.
Lyssna nogsamt.
Dropp off –
Ett annat sätt
att leva.

Det är som ord
beskrivande
allt det i kallar
Väckelse.
Men också omställning.
Som för många
är en längtan.
Att se liv,
egna
och andras.
Finna en ny
riktning.
Vända om.
Vända till.
Hitta hem.
En rörelse
genom tiden
och människor.
Till Gud
och ett
hållbart liv.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag.
Vi möts alla församlingar i Skärstadalen – för livets skull.
Medverkan från de olika kyrkorna, bl a barnkör.
Kaxkids för barn.
Kyrkfika.
Efter gudstjänsten en liten skördemarknad.

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Emellan

En för många
välkänd bibeltext.
Två kvinnor.
Marta och Maria.
Och Jesus.

Marta 
har blivit 
handlingens,
görandets
och kanske 
stressens (?)
symbol.
Hon som gör.

Medan Maria
varit
stillhetens,
bönens,
det uppmärksamma
sinnets förebild.
Hon som sitter
vid Jesu fötter.

Ibland förenklat
har vi citerat
Jesu ord:
Maria har valt
det som är bäst.
Och Martorna
har fått stå där.
Skuldtyngda.
Med diskvatten
droppandes 
från händerna.

Idag tänker jag
att berättelsen
handlar om det
som kommer emellan.
Emellan
mig
och riktigt viktigt.
Emellan
oss
och vår längtan.
Emellan
oss
och det som behövs.
Emellan
oss
och Jesu ord.

Och Jesus
ber det
att stiga åt sidan.
Det som kommer
emellan.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är tillsammans-verkstads-gudstjänst 
och temat är: Ett är nödvändigt.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
5 Mosebok 4:29-31
Psaltaren 123
Lukas 10:38-42
Filipperbrevet 4:10-13
http://kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar många!
Nya medlemmar välkomnas.
Välkommen också att stanna på kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkan youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

för-ening

En särskrivning
igen…
Kanske inte
språkligt korrekt,
eller möjlig.
Men ändå.
Den berättar något.
Något viktigt.

I kyrkan
säger vi ibland
att vi bär
en tyngd
av föreningen.
”Föreningskyrkan”.
Vi tänker;
städning
ansvar
ekonomi
plikt.
Och vi vill
vara något annat:
Kyrka.
Inte förening.

Men särskrivet
för-ening,
berättar ordet
något viktigt.
Något gott,
att hålla fast vid.
Att vara
förenade
enade –
för
varandra.

Det är vackert.
Det är ett uppdrag.
Det är något jag
och vi
och världen
behöver.

Det är något
Jesus ber om.
För sina lärjungar
för oss
för världen.

”Jag ber
att de alla
skall bli ett
och att
liksom du, fader,
är i mig
och jag i dig,
också de
skall vara
i oss.
Då skall världen
tro på att
du
har sänt mig.”
(Joh 17:21)

Equmeniakyrkan
tillhör en kyrkofamilj:
Uniting Churches.
Förenande kyrkor.
Var stolt!
Det hör till det centrala
i tron
i efterföljelsen.
Att leva förenande.
Mellan Gud och människa.
Människor emellan.
Kyrkor emellan.
Med skapelsen.
För-ening.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är Enheten i Kristus.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Amos 9:11-15
Psaltaren 95:1-7
1 Korinthierbrevet 1:10-13
Johannes 17:18-23
http://kyrkoaretstexter.se/

I gudstjänsten medverkar Rolf Gard, Rune Emanuelsson m fl. Sång och musik: Linnea Stenmarker
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika!

Gudstjänsten sänds också i kyrkan youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

/andreas sköldmark
pastor

Med-människa

Medmänniska.
Med-människa.
Ibland bra
att skriva isär.
Då ser man
att ordet
är två.
Med
och 
Människa.
Och båda 
är viktiga…

En medmänniska
är någon
som är med
inte mot.
Går med 
inte mot.
Jag är
inte ensam.

Och det är
en människa!
Lika som jag
ömtålig som jag
glad och ledsen
som jag.
En sådan
man vill
ska vara med.
Gå med.

Jesus
är Gud
med oss.
En med-Gud.
Det är också
väldigt fint!
Är med oss.
Går med oss.
Ingen är ensam.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag.
Temat är: Medmänniskan.
Läs gärna söndagens texter som en god väg till gudstjänsten. 
Jeremia 38:7-13
Psaltaren 103:1-6
Romarbrevet 12:16-21
Matteus 7:12

I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin m fl
Sång och musik av Amanda Sparf, Vilhelm Öhrström, Lucas Johansson, Tilda Fogel och Emma Folkesson.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.
I samband med gudstjänsten och kyrkfikat avtackas vår ungdomsledare Melina Tengblad.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtubekanal: Equmeniakyrkankaxholmen.

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

 

 

 

 

Vart är du på väg?

Kanske vi frågar
tonåringen på väg
ut genom dörren.
”Ut”
är ibland
det enda svar vi får.
Bara en riktning.
Inget mål.
Mer att lämna något.

Om någon frågar dig.
Vart är du på väg?
Vad svarar du då?

Vi är alla på väg.
Även om vi inte tänker på det.
På väg att bli äldre.
På väg hem.
Konkret
eller kanske
till en hemkänsla
i livet.

På väg
i våra relationer.
In i kriser
och ut ur dem.
Kanske en vägsträcka
där inget händer,
vi bara går
sida vid sida.
På väg
in i vuxenvärlden
eller i skolåren.
Ur en vänrelation
och in i en ny.
På väg
in i ensamheten.

Det gäller också Gud.
En relation
vi är på väg i.
Det viktiga
är inte
hur långt
vi kommit
eller gått.
Utan
riktningen.
Vart är du på väg?

På söndag är det konfirmationshögtid i församlingen.
Vi har kallat gudstjänsten ”på väg”.
Därför att konfirmanderna är det.
Därför att vi alla är det.
Därför att Gud är det.
Alltid på väg – oss till mötes.

”När de kom vandrande
på vägen
sa en man
till Jesus:
Jag ska följa dig
vart du än går…”
(Lukas 9:57)

Välkommen att ta vägen till gudstjänst på söndag!
Eftersom det är så många konfirmander i år
så firar vi gudstjänsten i Pingstkyrkan Kaxholmen.
Konfirmationshögtid och nattvardsgudstjänst.
Medverkan av konfirmander och ledare, m fl.

Av integritetsskäl sänds gudstjänsten inte denna söndag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

På samma golv

De händer något
när vi
tystnar.
När vi tar bort
orden
från våra möten.

Vi hamnar
på samma golv.
Ingen förmer
ingen mindre.
Ingen bärande
eller tärande.
Ingen direktör
eller arbetssökande.
Ingen vältalig
eller fåordig.
Ingen skämtare
eller tråkmåns.
Lika.
Jämlika.
Människor.
När våra liv
ställs
sida vid sida.

Kanske
skulle vi 
tiga
tillsammans
oftare.
Låta livet
tala.
Ögon.
Händer.
Fötter.
Handslag
och famntag.
Bullar
och givna
handtag.

Jesus säger:
ord är vackra
viktiga
nödvändiga.
Efterföljansvärda.
Men de måste
måste
hänga ihop
med livet.
Med kroppen.
Med handlingen.
Så ock
med tron.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
(Åter – äntligen! – på plats igen i kyrkan)
Temat är; Tro och Liv
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 143:6-10
Jesaja 1:10-17
Matteus 23:1-12
Psaltaren 143:6-10
http://kyrkoaretstexter.se
Medverkan av: Andreas Sköldmark, Erik Gustafsson, Ylva Magnusson, Rune Emanuelsson m fl
sång och musik av: Ellen Siverth, Isac Roos, Lisa Werneskog och Alexander Ström

gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

En smula ödmjukhet

Visst kan man sakna det.
Hos många.
Särskilt stjärnorna.
Politiker.
De framgångsrika.
Men också hos andra.
Hos varandra?
Mig själv?
Sakna
en smula
ödmjukhet.

Karsten Varholm,
världens snabbaste
på 400 m häck,
har det.
Han talar om balans
mellan framgång
och motgång.
Om att det 
gör en  
ödmjuk,
som idrottare
som människa.

När lärjungarna
börjar tänka i hierarkier.
Fråga vem som är störst.
Ställer Jesus ett barn,
ett litet barn,
bredvid sig.
”Den som är minst
är stor bland er.”
Det stämmer
till en smula
ödmjukhet.

På söndag är kyrkoårets tema:
Nådens gåvor.
Viktigt tänker jag.
Det handlar om
nåd
och gåva.
Att få tro sig vara
be-gåvad.
Att jag
fått något.
Gratis.
Inte förtjänat.

Nåd
och gåva.
Det kan
bevara oss
i glädje
över de vi är
och
i en smula ödmjukhet.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Kl 10.00 i Huskvarna Equmeniakyrka.
(samåkning från kyrkans parkering kl 9.30) 
Medverkan av: Joel Frank, Christer Ramefelt, Sven Björklund.

Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Josua 24:16-18
Psaltaren 28:6-9
Lukas 9:46-48
1 Korinthierbrevet 12:4-11
http://kyrkoaretstexter.se

 

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

 

Växandets tid

De flesta av oss trivs med sommaren.
Även om värme och torka
just nu kramar väl hårt.
Vi och världen 
behöver mer regn
till torra jordar.
Så sommaren får bli
tid att vandra
genom mognadens mörkare nyanser
plocka frukter av buskar och träd.
Sommaren är växandets tid.

Den ger också
en särskild möjlighet
att växa som människa.
För vi har lite mer tid.
Sänker vårt vardagstempo.
I vår höghastighetskultur
är det en gåva
att ta emot.

Tid för lite djupare samtal
där eftertänksamhet får rum.
Tid för en god bok
med ny utsikt
och insikt.
Tid att bara vara.
Kanske sitta ner
rulla tummar
och meditera
över det liv som är ditt.
Tid att leka som ett barn,
med ett barn.
Tid att be –
både ordens
och lyssnandets bön.
Tid att växa,
mogna
och bära frukt.
Minns;
barnen växer mest
när de vilar

Tid att gå på gudstjänst?
Sommaren är också en tid
med tid att avskilja
den där dryga timmen för att,
tillsammans med andra,
söka sig närmare Gud.
För att låta rötterna
skjuta djupare i trons mylla.
Bara så
bär vi frukt i Guds rike.

Du är välkommen till vår och andra kyrkor.
Under sju söndagar i sommar
firar vi gudstjänst tillsammans med andra kyrkor.

25 juni 10.00
Sommargudstjänst på bakgården (vid regn och rusk inne i kyrkan)
Frida Hellsing m fl
medtag fikakorg och något att sitta på!

2 juli 10.30 (OBS tiden)
Gudstjänst 
i Pingstkyrkan Kaxholmen
Annica Björk m fl

9 juli 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan Kaxholmen
Rosie Gard m fl

16 juli 10.00
Gudstjänst Skärstads kyrka

24 juli 10.30 (OBS tiden)
Gudstjänst på Solgläntan

30 juli 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan Kaxholmen
Göran Ljungberg, Ebba Hulebo m fl

6 augusti
Gudstjänst i Ansgariikyrkan 

13 augusti
Gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna

Med önskan om god växt i sommar!

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Beklagar

sändning av dagens gudstjänst har inte fungerat. Vi beklagar det!
Nästa söndag är det gudstjänst på kyrkans bakgård och vädret tillåter – välkommen då! (Medtag eget fika) Den gudstjänsten sänds inte heller pga tekniska svårigheter utomhus.