Klabbet

Ibland var jag
en av dem.
En i Klabbet.
De som var
en hög.
En massa.
En mängd.
Förenade 
av detta enda:
Ingen 
ville ha oss.

När det valdes lag
kunde någon säga
då när de flesta
och bästa
redan var valda:
”Jag tar Jocke
”så får du
Klabbet”.
Det var inte
generositet.
Utan närmast
en bestraffning.

Klabbet
var de
som ingen
egentligen
ville ha.
De som inte
höll måttet.

Men ibland
var jag
en av de andra – 
de som valde.
Eller valdes.
I fotboll.
Eller snöbollskrig.
I Dunken.
Eller leka-efter-skolan.

Att bli vald.
Kallad vid namn.
Behövd.
Få vara med.
Det är stort.
Det gör oss
till människor.
Hela människor.
Sedda människor.
Och kanske älskade.
Att tillhöra Klabbet
var att vara
utan värde.

Idag tänker jag
att om Jesus
skulle valt 
så skulle han
ha valt
Klabbet.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är andra söndagen efter trefaldighet
och temat är: Kallelsen till Guds rike.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in till gudstjänsten:
Domarboken 6:7-16
Psaltaren 65:2-5
Markus 2:13-17
1 Korinthierbrevet 1:26-31
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Andreas Sköldmark, Jonathan Nordblom Larsson, Anna Nilsson, Dan Palmér m.fl.
Sång och musik av Niklas och Linda Youngström Hallman.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Växa i

Någon tackade
för arve-kläder
med orden:
Vi älska
ärva kläder!

Och visst
är det fint.
Att få 
växa i
och
växa-i
det någon
annan burit.
Vuxit i.
Som gått före.

Kan man
tänka så
om dopet?
Jag får 
som gåva
något andra
redan vuxit i.
Att själv
få växa i.
Att själv
få växa-i.

Som lite
för stora
kläder.
Där jag ryms.
Får plats.
Hela jag.
Allt jag är.

En dopdräkt
som aldrig
blir för liten.
Där det alltid
finns rum
för lite mer
av mig.
Och
av Gud.
Och som
alltid går
att ge vidare.
Till nästa
som ska växa.
Utan 
att jag själv
blir utan.

På söndag är temat Vårt dop.
En påminnelse-söndag.
Om gåvan jag fått.
Eller kanske en söndag att säga:
Vad hindrar att jag döps?

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Läs gärna texterna som hör till som en god väg till gudstjänsten:
1 Mosebok 7:11-23
Psaltaren 66:5-12
Apostlagärningarna 8:26-39
Matteus 3:11-12
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Kirsten Björnlinger, m fl.
Sång och musik av Anna Nilsson och Maria Gustafsson.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Inbjuden

Gemenskap.
Kanske det ord
som är vanligast
i dessa texter.
Gemenskap.
Kanske för att
kristen tro
är gemenskap.
Punkt.

Denna söndag
gör det tydligt.
Det är
heliga
trefaldighets
dag.
Lite högtidligt
om att Gud
är treenig.
Fader
Son
Ande.
Tre personer –
en Gud.
Tre toner –
ett ackord.
Tre färger –
en blomma.
Tre dimensioner –
ett väsen.
Tre namn –
en och samma Gud.
På samma sätt
som Jesus är
Sann Gud
och sann Människa.
Utan sammanblandning
eller åtskillnad.
Mysterium.
(Och krångligt
tycker en del)

Men viktigast
är detta.
Att Gud är 
Gemenskap
i sig själv.
I sitt väsen
en dans,
en relation.
Kärlek
i sig själv.

Till den 
gemenskapen
är du inbjuden.
Också 
nu på söndag!

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Temat är Gud – Fader, Son och Ande.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 113:1-6
1 Mos 18:1-8
Johannes 11:18-27
Apostlagärningarna 4:5-12
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin m. fl.
Festlig terminsavslutning för Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Må vinden…

Må vinden
vara din vän!
En rad 
i en irländs bön.
En välgångsönskan.
En välsignelse.

Vinden –
en energi.
En rörelse.
Luftmassor
som färdas,
högtryck
och lågtryck.
Coroliseffekt.
Osynlig
men kännbar.
Dess kraft
otrolig.
Orkanvarning.
Träd som knäcks.
Vågor reser sig vreda.
Eller mild,
som en smekning
över kinden.
En dallring
i asplöven.

Vinden
är en av bibelns bilder
för Guds Ande. 
Stormvind
och stilla susning.
Osynlig närvaro.
Omöjlig att bemästra.
Den far
vart den vill.
Fri.
Obändig.
Otrolig kraft
och stilla susning.
Som berör.
Sätter i rörelse.
Levande Gud.
Närvarande
i våra liv.

Må vinden 
vara din vän!
En önskan 
när vi firar gudstjänst
på pingstdagen.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är pingstdag och temat är den heliga Anden.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
Psaltaren 104:27-31
Jesaja 12:1-6
Johannes 7:37-39
Apostlagärningarna 2:1-11
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Karin Sturm, Andreas Sköldmark, Carolina Önsten
Sång och musik av Dan och Charlotte Rosengren
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

en liten bit i taget

Det är vackert
och ömsint.
När Jesus ser
sina lärjungar
och säger:
Ni förmår inte
ta emot mer
nu.

Det räcker
det ni har.
För där ni är.

Det är en gåva
att får vara
Lärjunge.
En som är
i lärande
Att inte behöva
veta allt
kunna allt
på en gång.
Inte vara färdig
framme.
Utan på väg
växande
hela livet.

På vägen
är Anden
vår vägledare.
En liten bit
i taget.
Så mycket
vi förmår
ta emot.
Just nu.
Vackert.
Ömsint.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Hjälparen kommer.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 19:9-16
Psaltaren 33:18-22
Apostlagärningarna 1:12-14
Johannes 16:12-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Frida Hellsing, Göran och Birgitta Ljungberg, Rosie Gard m fl 
orgel/piano: Lisbeth Rubensson
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

färdigt

Mer och mer
finner jag vila
i det färdiga.
Kanske 
har det att göra
med en tid
av gränslöshet.
Gränslösa 
möjligheter
målas för varje
människa.
Gränslösa intryck
når varje
människa.
Men det färdiga
har redan
sina gränser.

Nu tänker 
jag på bönen.
Det är bönens söndag
på söndag.
Kyrkans bön.
Lärjungars bön.
Jesu bön.
Världens bön.
Möjligheterna
till uttryck
är just
gränslösa.
Och kanske alla
har sin egen väg
sitt eget språk.

Just därför
för mig
en vila 
i det färdiga.

Käre far i himlen..

Gud som haver…

Vår Fader,
du som är…

Att inte
behöva skapa
formulera
hitta på
uttrycka. 
Bara vara
i ord
som burit
och hållit
genom år
och åter år.
Vilsamt.

Och kanske
räcker det
i evighet.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Vi firar storordsgudstjänst, och ordet är: Bön.
Läs gärna texterna som en väg till gudstjänsten:
1 Kungaboken 3:5-14
Psaltaren 13
Romarbrevet 8:24-27
Matteus 6:5-8
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Niklas Hallman Youngström, Frida Hellsing m fl
sång och musik av Ida Christensson
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

Streck på dörrposten

De syntes än.
Små streck på dörrposten
från förre ägaren
av huset.
Små pennstreck.
Ett efter ett.
En lång rad
klättrandes 
uppför träet.
Växandets streck.
Ett efter ett.
Ibland tätare.
Ibland glesare.
Som årsringar
på höjden.

Så mäter vi
växande människor.
Streck 
på en dörrpost.
Men tron?
Hur mäter man den?
På längden
och bredden?
Eller höjden
och djupet?

Kanske inte alls.
Ändå
är den ägnad att växa.
Eftersom
allt levande
växer.
Barnen.
Gräset.
Fåglarna.
Kryptogamer.
Jordekorrar.
Tro.
Men kan den mätas?
Trons växt?
Eller vägas?

Kanske.
Kanske blir den lättare
när den växer?
För att du
allt mindre
bär din tro.
Och din tro
alltmer
bär dig…

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att växa i tro.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 98:1-8
Jesaja 57:15-16
Johannes 17:9-17
Galaterbrevet 5:13-18
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Rosie Gard, Andreas Sköldmark, Jonathan Johansson m fl
Sång och musik av Linnéa Stenmarker, Lisbeth Rubensson.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.
I samband med kyrkfikat församlingsmöte bl a med information om ungdomsledartjänsten.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Den alla söker

Vägen till livet.
En fin rubrik.
Kommande söndags.
Är det inte så?
Att det är den
vi alla söker.
Vägen till livet.
Eller
vägen till Liv.

När lever jag?
Alltså
i kvalitativ
mening.
Som när Livet
känns
i hela kroppen.

För mig
ofta
i mötet.
Sam-talet.
Som kommer nära.
Ärligt.
Sant.
Ibland smärtsamt.
Ofta
glädje
på djupet.
Också när
sorgen tar plats.
En glädje
på djupet.
Och du?
När lever du?

Jesus-orden
som hör till
på söndag:
”Ett nytt bud 
ger jag er:
Att ni ska
älska
varandra.”
En vägvisare
för oss 
som söker
Vägen
till Livet.
En vägvisare
som pekar
mellan
ett jag
och
ett Du.
Och stavas
älska.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är dans-gudstjänst – en gudstjänst med många medverkande som talar till många sinnen.
Kyrkoårets tema är: Vägen till livet.
Läs gärna söndagens texter som en väg till gudstjänsten:
Psaltaren 147:1-7
2 Mosebok 13:20-22
Johannes 13:31-35
1 Thessalonikerbrevet 5:9-11
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan: Dans av Melina Tengblad, Ida Christensson, unga och barn. 
Andreas Sköldmark, Rune Emanuelsson
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
OBS! Egen fikakorg till kyrkkaffet.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

En enkel fråga

Det enkla
är ibland det svåra.
Som att fundera på
vad som tar
och vad som ger.
Vad som är viktigt
på riktigt.
Och välja
och välja bort
efter det.

”Mina får 
lyssnar till min röst”
säger Jesus.
Den enkla
och svåra frågan
blir då:
Gör jag det?
Lyssnar jag?

Tid spelar roll
i alla relationer.
Att ge varandra tid
är en dyrbar gåva.
En gåva 
som bygger,
stärker,
och ibland
avslöjar.

Den enkla 
och svåra frågan
kan då vara:
Vad
och vem
ger jag min tid?
Ett av svaren:
Vi ger,
i genomsnitt,
minst tre timmar per dag
till vår mobil.

”Mina får
lyssnar till min röst.”
Det är en inbjudan
i en vilsen tid.
En inbjudan
att få
höra till.
Att inte
vara ensam
mer.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Den gode herden är temat.
Läs gärna texterna som hör till:
Psaltaren 23
Jeremia 23:3-8
1 Petrus 5:1-4
Johannes 10:22-30
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m fl
Sång och musik av Maria Gustafsson, Märta Wändal, Birgitta Häggström, Dan Rosengren, Tomas Udin och Birgitta Lekenstam.
Söndagsskola och kyrkfika!
Insamling till Equmeniakyrkans gemensamma arbete i Sverige.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Bortom

Morgonpromenad
genom skogen.
Vi stannade till.
Tystnade.
En lite längre
paus.
Lät utandningen
bli längre
än inandningen.
Däremellan
vilan.

Lyssnade till
näktergalen.
Så förunderlig
sång.
Eller tal.
Oändligt
variationsrikt.
Den sång
som genast
fångade örat.

Så plötsligt,
men efter en tid,
trädde den andra fram.
Sången bortom.
Bortom den uppenbara
näktergalen.
Sången bortom sången.
Som en matta.
En bonad.
En väv.
Bortom.
Så många röster.
Så många toner.
Så många sångare.
Som gav näktergalen
ett sammanhang.
Vävde en helhet.
En kör.
En mening.
En lovsång.
Och jag förundrades!

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Storordet Förundran står i centrum utifrån kyrkoårets tema:
Påskens vittnen. De som förundrades.
Läs gärna texterna som hör till:
Psaltaren 145:1-7
Sakarja 8:6-8
Johannes 20:24-31
1 Petrus brev 1:3-9
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av Anders Sandberg och Lisbeth Rubensson m fl
Sång och musik av Spelvännerna från Vaggeryd
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika!

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor