Ett frö

IPCC.
Rapport om klimatet.
Den bär en tyngd.
Vi vet
fast vi inte vill.
Föder kanske
viljan att inte höra.
Förstå.
Inse.
Förändras.
”En sista varning”
Ödesmättat.
Undergångstoner.
Uppgivenhet?

Det är största faran:
uppgivenheten.
Men i torsdags
skrev en scoutpatrull
till statsminister Ulf:
”Vi är inte
en droppe i havet,
vi måste dra
vårt strå till stacken.”
En liten sak.
Läser han ens?
Men i mig
ett hopp.
Varje litet strå
ett bidrag.
Ett hoppets frö.

Och jag tänker 
på Maria.
Jesu mamma.
Tonåringen
som sa sitt ja.
Och Gud
lade ett frö
i hennes kropp.

Litet,
oansenligt,
osynligt för världen.
Men som växte,
förlöste,
förvandlade,
helade.
Hopp för världen.
Världens hopp.
Och hennes lovsång stiger:
Du störtar härskare 
från deras troner.
Du upphöjer de ringa…

Samma frö
i vårt inre.
Om vi vågar
vårt ja.
Att låta växa,
födas,
förvandla,
hela.
Det må vara
litet,
osynligt,
oansenligt.
Men det är
hoppfullt!
För oss
och världen.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är jungfru Marie bebådelsedag.
Vi firar gudstjänst tillsammans med förskolan Smulan,
en gudstjänst med alla åldrar.
Temat är: Hoppas tillsammans.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Psaltaren 147:7-15
1 Samuelsboken 2:1-10
Lukas 1:26-38, 46-55
https://www.kyrkoaretstexter.se/

Medverkan av förskolans barn och pedagoger,
Andreas Sköldmark, Sören Rudenstam, Niklas Hallman, Birgitta Lekenstam, Elliot Youngström Dahlgren m. fl.
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor