Vilken väg

Vägvisare.
Jag behöver dem!
Och har vant mig
vid diverse
navigatorer.
I bilen och telefonen.
Litar på dem.
Använder dem.
Så mycket
att jag inte längre
lär mig hitta.
Själv.
Förtröstar på
deras vägledning.

Men vägvisare
till livet?
Navigator
till ett gott liv?
De rösterna
är många.
Vilken väg 
ska jag gå?
Vem litar
jag på?

Kärlekens väg.
Hörs som en viskning.
Ingen som ropar
eller tar plats.
Kanske är den
därför svår att finna.
Inte heller
enkel att gå.

Men i kristen tro
är det vägen.
Och jag tror
att våra kroppar vet.
De är vår navigator.
Och känner igen
när vi trampar
rätt väg.
Som en god 
eftersmak.
Och varm suck
djupt inom oss.
En andens viskning.

Detta är kärleken.
Inte att vi har älskat Gud
Utan att han har älskat oss.
Och sänt sin son
som försoningsoffer
för våra synder.
För honom
blev kärlekens väg
vägen till korset.

Kärlekens väg.
Han kallar oss
att gå.
Han går med.
Är det också
en väg 
till korset?

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Det är Palmsöndag inledningen på påskveckan (eller stilla veckan).
Temat är: Vägen till korset.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Psaltaren 118:19-29
Sakarja 2:10-13
Filipperbrevet 2:5-11
Johannes 12:1-16
https://www.kyrkoaretstexter.se/
Medverkan av Melina Tengblad, Andreas Sköldmark, Ann-Britt Björnlinger m fl.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Välkommen också till hela påskveckans samlingar.
Se hemsidan för info.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor