Äntligen!

Det känns mörkare.
Än på länge.
Ute faller mörkret tidigt.

Men också inuti.
Ukrainakrig, 
klimatnödläge,
översvämningar
och svält.
Kastar mörka skuggor
över tro,
hopp
och kärlek.

Därför äntligen!
Hosianna!
Bered en väg.
Adventstjärnans varma ljus.
Första ljuset 
får tändas.
I vetskap 
om att fler kommer.
Fler ljus.
Mer ljus.
Till en mörk värld.

Så fint att få tillhöra
de som firar
mitt i mörkret.
Som hälsar 
Kristus, 
åsenkonungen.
Han som är
fredens konung.
Den som kommer.
Som alltid kommer.
Då.
Nu
och en gång
sedan.
Till oss.
Och världen.

Läs gärna texterna som hör första advent till, 
som en god ingång i gudstjänst och adventstid.
Sak 9:9-10 
Upp 5:1-5 
Luk 4:16-23 
Ps 24 

Välkommen att fira adventsgudstjänst på söndag!
Att dela gemenskap i kyrksal och kring kaffebord.
Medverkan av adventskör under ledning av Linda Hallman Youngström.
Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin, Roger Sivert m fl
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor