Rädd för domen

Domsöndag.
En tung söndag?
Tanken på tidens slut.
Kristi återkomst.
Domen.
Kanske så för många.
Som bär ett stråk
av rädsla
i sin tro.
Kanske väckt av predikanter
eller texter.
Är du redo?
Med en underton
av hot.

Så inte för mig.
Snarare längtan.
Förstås efter rättvisa.
Befrielse.
Ett slut
på tomhetens välde.

Men också en längtan
efter domen.
Att få höra,
veta,
Sanningen.
Om mig,
mitt liv.
Och världen.
Vad var egentligen
kornen,
tyngden,
kärleken?
Och vad
bara agnar?
Flyktiga
och utan vikt.

Och jag behöver
inte vara rädd.
För domaren
har sår i sina händer.

Välkommen till gudstjänst på domsöndagen.
En gudstjänst med storordet Frälsningen, som tema.
Medverkan av Frida Hellsing, Roger Sivert m fl.
Sång och musik av Team Lindqvist från Malmbäck.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i vår Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor