SÅ HÄR VILL VI VARA KYRKA I DET SOM NU SKER

Som vi redan informerat om så avstår vi i nuläget våra gemensamma öppna samlingar (gudstjänst, nattvard i fastetid, stickcafé etc).
Detta gäller t.o.m. 5 april, då vi fattar nytt beslut. Detta för att vi vill bidra till försiktighet och en långsam smittspridning.

Däremot vill vi fortsätta vara kyrka på det sätt som är möjligt!

Vi fortsätter be och firar gudstjänst där vi är och som vi kan.
Söndagsgudstjänsterna kommer vi att spela in i förväg i en enklare form.
Den kommer att vara tillgängliga via nätet för den som frågar efter inloggningsuppgifter. Om du vill lyssna; mejla till info@equmeniakyrkankaxholmen.se

Använd gärna gudstjänsttiden, men i hemmen, på det sätt som går, enskilt eller tillsammans med dina nära. Du kan tända ett ljus, läsa bibelns texter och be. I den inspelade gudstjänsten kommer vi att be för gemensamma böneämnen. Om du vill kan du mejla in ditt böneämne, det går även att komma när kyrkan är öppen för enskild andakt och skriva din bön på en lapp.

Kyrkan kommer att vara öppen onsdagar 18-20, söndagar 10-12 för enskild andakt. Det kommer att finnas musik, möjlighet till ljuständning och bön. Någon kommer också att finnas där för samtal och kanske en gemensam bön.

Vi vill erbjuda:

  • Möjlighet till kontakt och samtal via telefon. Du kan ringa, sms:a eller mejla någon av våra anställda för att boka en tid då vi ringer upp. Vi lyssnar och samtalar gärna! Under nuvarande omständigheter väljer vi att avstå från hembesök hos er som tillhör riskgrupperna.
  • En hjälpande hand: Tillsammans med de andra kyrkorna delar vi ut en lapp i brevlådan som vill erbjuda vägar för att få hjälp med t ex inköp. 

Vill du vara med och hjälpa till? Mejla hjalpatill@equmeniakyrkankaxholmen.se 

Vi hoppas också kunna komma med idéer, och erbjuda aktiviteter, att ägna sig åt som enskild eller familj när vardagen förändras. Mer information kommer på hemsidan och i sociala medier.

Gud med oss i allt som sker!