INSTÄLLDA GUDSTJÄNSTER

INGEN GUDSTJÄNST DE TVÅ KOMMANDE SÖNDAGARNA!

Kyrkans krisledningsgrupp har varit samlad och beslutat att vi ställer in alla öppna samlingar i kyrkan 14-22 mars.

Huvudskälet är att vi vill bidra till att bromsa smittspridningen, som regering och folkhälsomyndigheten har uppmanat till. Särskilt med hänsyn till personer i riskgrupper och de som finns i samhällsnödvändiga yrken.

På tisdag möts styrelsen och krisledningsgruppen för vidare samtal. Vi följer naturligtvis utvecklingen noga.

Nu på söndag hålls kyrkan ändå öppen mellan kl 10 – 12 för den som vill komma och be i enskildhet, tända ett ljus och någon finns där för den som vill samtala.
Tv-gudstjänsten på söndag sänds från Missionskyrkan i Värnamo – titta gärna på den.

Vi tänker också att vi som kyrka vill vara med och hjälpa till på de sätt vi kan t ex att handla mat åt den som inte kan ta sig till affären.
Vi återkommer med mer information via mejl, hemsida och facebook.

Hjälp oss gärna sprida den här informationen till alla berörda.

Be gärna för det som nu sker i vårt samhälle.
Att rädsla inte ska styra utan att omtanke och medmänsklighet ska växa och bli starkare.

Gud med oss!

Krisledningsgruppen
Anna Nilsson, Anders Sandberg, Marcus Antonsson, Anders Nordin, Rune Emanuelsson, Andreas Sköldmark