Körhelgen och konserten med Evelina Gard är framflyttad

Ett nytt beslut i frågan kring vår körhelg och konsert har tagits av vår planeringsgrupp, nämligen att flytta fram arrangemanget till ett annat tillfälle. 
Ett nytt datum kommer att planeras in med Evelina, troligen till hösten och då genomför vi det som vi planerat nu.
Läs mer om beslutet under fliken ”mötesplatser” – ”musik”.