Kyrkan och Coronaviruset

Vi följer noggrant utvecklingen som sker i vårt samhälle
med anledning av Coronaviruset.

I nuläget ställer vi inte in några inplanerade gudstjänster, scoutmöten eller andra samlingar här i kyrkan. Förskolan är fortsatt öppen, men detta kan givetvis ändras om Folkhälsomyndigheten kommer med andra direktiv eller uppmaningar.

För övrigt gäller sunt förnuft!
Om du är sjuk ber vi dig förstås att stanna hemma.
Det samma gäller förstås för barnen.
Vi ägnar särskild omsorg om handhygien etc.
När vi möts i kyrkan hälsar vi nu en tid utan att ta i hand.

Här kommer några tips från Equmeniakyrkan nationellt:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Mer information finns på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/