INBJUDEN!

Det är vackert och härligt att bli bjuden på fest!
Någon har tänkt på mig.
Någon vill ha mig med.
Någon har förberett fint och gott och glatt och härligt – för mig.
Men om jag inte kan?
Om jag redan är bokad?
Eller att känner att det är för mycket i mitt liv?
Förlåt, men jag kan inte komma…

Söndagens tema är härligt, inbjudande och allvarligt; Kallelsen till Guds rike.
Jesus berättar om han som ville ha fest och bjöd många gäster. Men de som fick inbjudan först kunde inte.
Då gick inbjudan vidare till andra; till de som kanske mer behövde; fattiga, blinda och lytta. För mannen ville ha huset fullt.
Det är en vacker bild av Gud som vill fylla sitt hus med människor, fest och glädje. Som söker sina gäster.
Men också allvarlig. Den som inte har tid med festen – den missar något…

Läs gärna söndagens texter:
Sak 3:1-7
Luk 14:15-24
Upp 19:5-9
Ps 65:2-5

Välkommen till gudstjänsten i Equmeniakyrkan på söndag. Det blir medverkan av Frida Hellsing m fl, flöjtspel av Maria Kiland.
Kyrkfika efter gudstjänsten.

Impregnerad?

På söndag handlar gudstjänsten om dopet. Vårt dop. Mitt och ditt dop.
Varför är det ett återkommande tema i kyrkoåret? Känns lite tjatigt. Dessutom finns ju Jesu dop med som en särskild söndag.
Men kanske har upprepningent en poäng.
Även om dopet bara sker en gång så behöver jag kanske ”impregnera” mig med dopets innehåll.
Att jag och mitt liv är inneslutet, omslutet, genomträngt av Guds kärlek, nåd och omsorg.
Hela jag – som jag är.
Hela livet – som det är.
Kanske behöver jag, som Nikodemos i söndagens text, födas på nytt – in i ett liv som är impregnerat av Gud själv.

Läs gärna söndagens texter:
Hes 36:25-28
Rom 6:3-11
Joh 3:1-8
Ps 66:5-12

I gudstjänsten medverkar Göran Ljungberg och Frida Hellsing. Det inbjuds till nattvard och Körkbrazzet spelar och sjunger. Kyrkfika som alltid.

Välkommen!

Moder jord

På söndag är det mors dag i våra vanliga almanackor – och trefaldighetsdagen i kyrkans år. Det handlar om helhet. Att Gud är en, men möter oss som Fader, Son och Ande.

Men i Equmeniakyrkan vill vi lyfta in ett annat tema som också handlar om helhet; Moder Jord. Vi delar glädjen över att den värld vi får leva i – nu så otroligt slösande med sin skönhet.
Men ställer också allvarets frågor om vårt förvaltarskap. Miljöfrågorna har i media och politik sjunkit undan för annat; vad gör vi som kyrka och kristna? Kan man tala om det utan att det bara väcker dåligt samvete och lägger sten på börda? Kan vi låta bli att tala om det?

I gudstjänsten blir det också dop av barn och välkomnande av nya medlemmar. Medverkar gör Birgitta Ljungberg, Andreas Sköldmark, Dan Palmér och det blir sång av Ida Carlsson och Miriam Sköldmark. Efter gudstjänsten är det som vanligt kyrkfika.

Välkommen!

Läs gärna trefaldighetens texter:
5 Mos 6:4-9
Apg 2:24-35
Matt 11:25-27
Ps 113:1-6

PS Ska du till kyrkan på söndag? med tanke på temat – fundera på om du kan gå eller cykla till kyrkan, eller om du tar bilen; kan någon få åka med?

Hälsning från kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans konferens har hållits i Göteborg med 672 ombud från församlingarna. Tillsammans med övriga registrerade deltagare var det ca 800 fasta deltagare.
Vid lördagkvällens ordinationsgudstjänst samlades tretusen personer och även övriga kvällsmöten var välbesökta. 20 pastorer och diakoner ordinerades till tjänst i samfundets församlingar.
Konferensen fick en internationell prägel genom flera gäster från Afrika, Asien och Mellanöstern.  
Mary Mikhael från Syrien gjorde ett starkt intryck när hon berättade om den svåra situationen i sitt land, både i en  gemensam gudstjänst och i ett seminarium. Hon framförde ett hoppets budskap: ”Det finns hopp för Syrien, därför att Gud är där”.

eqkonf15
Påverkanstorget, en hel förmiddag gav möjligheter till många kontakter och livliga samtal, som blev avgörande för besluten i storsamlingen.
Frågor som ombuden hade att ta ställning till var bl.a. om missionärsutbildning, fördjupad evangelisation, ungdomsledarnas situation och användningen av inkomna medel från Missionsskolans försäljning.
Styrelsen fick i uppgift att arbeta vidare med en internationell missionärsutbildning, Mic, som ska vara  en fortsättning av Apg 29.
Flera seminarier hölls, bl.a. ett om fred och omställning till en hållbar värld, där det framhölls att det är  inte kriserna vi ska betona utan möjligheterna till och ansvaret för att göra någonting idag.
Sveriges ambassadör i Kongo gav en videohälsning, där hon tackade equmeniakyrkans församlingar för den trogna och viktiga missionsinsatsen i Kongo.

Ombud för Equmeniakyrkan Kaxholmen var Birgitta Lekenstam, Birgitta Ljungberg och Göran Ljungberg

Qom In!

Den här veckan är det Qom Ut, Jönköpings Pridefestival. Därför tänker vi nu särskilt på att vi vill vara en kyrka som välkomnar alla människor, även de som är marginaliserade.

Vi lever i ett demokratiskt land som värnar om människors lika värde. Det är något att vara tacksam och stolt över. Men vi får inte ta det som en självklarhet. Runt om i världen behandlas människor illa på grund av sin religion, sin nationalitet, sin sociala status, sin sexuella läggning. Också i debatter i vårt eget land kan vi märka av detta. Romer som tigger, flyktingars status, homosexuella som vill gifta sig…

I Jesu efterföljd vill vi i Equmeniakyrkan Kaxholmen vara en kyrka för hela livet och alla människor. Vi vill vara en kyrka som välkomnar alla – oavsett hudfärg, arbete, ekonomi eller sexuell läggning.

Tillsammans vill jag göra din resa

Jag fick den meningen idag. Av någon jag samtalade med.
Tillsammans vill jag göra din resa.
Orden var som från Gud. Sagda till min medvandrare.
Men i vårt samtal blev de också mina. Berörde mig.
Från Gud: Tillsammans vill jag göra din resa.

På söndag är det pingstdagen. Den dag i kyrkans år som särskilt påminner om den heliga Anden.
Anden – som väcker många tankar och känslor, särskilt hos den som funnits med i kyrkans sammanhang.
Inte alltid enkelt. Inte alltid enkel.

Kanske kan Jesu ord i söndagens text vara oss till hjälp:
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Gud är hos oss som Hjälparen. 
Tillsammans vill jag göra din resa…

Läs gärna söndagens texter:
1 Mos 11:1-9
Apg 2:1-11
Joh 14:25-29 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
Ps 104:27-31

På söndag är det lite extra fest i gudstjänsten i Equmeniakyrkan. Söndagsskolan har sin avslutning och sommarfest. Solen skiner och det blir härlig medverkan av barnen med bl a sång. Och efter gudstjänsten; kalasfestligt fika! Välkommen.

Intet är som väntans tider…

Så säger vi ibland, men de flesta av oss tycker att det är tråkigt att vänta.
Helst vill vi att det där roliga, härliga, goda ska komma på en gång.

Jag undrar ibland om människor var bättre på att vänta förr, än vi är nu. Någon har kallat min generations vuxna för ”den omedelbara tillfredsställelsens vuxna”. Alltså en generation som förlorat förmågan att vänta. Och kanske är det så? Tidigare generationer sparade till sitt första boende, sin kökssoffa, sin bil – medan vi lånar pengar, köper nu och betalar i bästa fall sedan…

Men väntan har en poäng. Den skapar ett rum i oss. Ett rum för det som ska komma. Liksom föräldrar skapar rum för det barn som ska komma; föräldraledighet, målar barnkammaren, köper barnvagn…

I kyrkans år befinner vi oss mellan påsken och pingst. Jesus möter sina lärjungar som uppstånden. Han berättar om något, eller någon, som ska komma. Om Hjälparen, om att bli rustad med kraft från höjden. Att de ska vänta.

Läs gärna texterna inför helgen:

Sak 14:6-9
Rom 8:16-18
Joh 15:26-16:4
Ps 33:18-22

Välkommen till Gökotta på klockaregården, Kristi Himmelsfärdsdag kl 8, (om du vill kan du vandra dit från Gunneryd, start kl 6.45
och välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag kl 10. Hanna Bogren predikar, Anders Sandberg leder gudstjänsten och Sylvia Hermansson sjunger. Det blir också kyrkfika i vanlig god ordning!

 

Vandra till gökottan

På Kristi Himmelsfärds dag, 14 maj, inbjuder vi till en kortare pilgrimsvandring till Gökotta i Klockaregården, Ölmstad.

Samling 06.45 vid parkeringen i Gunneryd (vid undergången under motorvägen mot Vättersmålen).
Lätt vandring på småvägar i pilgrimslunk 3,5 km till Gökottan som börjar 08.00.
Medtag fika till efter gökottan och kläder efter väder. OBS vandringskängor/skor som inte skaver!

Välkommen att smaka pilgrimmens långsamhet och frihet!

När livet gör oss illa

Onsdag 26 augusti kl 19.oo

Hur ser min egen resa ut genom erfarenheter av sorg och förluster?
Vilka frågor väcker den och vad gör den med min tro?

Den andra kvällen kring temat ”när livet gör oss illa” inleder pastor Andreas Sköldmark med några reflektioner framför allt vad sådana erfarenheter kan göra med min tro.
Därefter samtalar vi kring kaffekoppen, några frågeställningar och våra egna erfarenheter.
Man delar bara så mycket man själv vill.

Kvällen avslutas med en enkel aftonbön.

Välkommen!

ELLER VAD SÄGER DU?

Om man vill fundera på hur ens relation med vännerna ser ut så kanske en ”mätpunkt” kan vara hur, hur mycket och hur ofta man pratat med varandra.
I de relationer vi nu har, där facebook-, instagram- och snapchat blir en allt större del av ”pratandet”, kan man fundera på vad det gör med vänskap och kärlek.
När vi liksom inte längre rör vid varandra med rösten och lyssnandet. När hummandet och nickandet och de deltagande suckarna inte längre finns med.

När det gäller Gud så kanske bönen på samma sätt kan vara en mätpunkt på hur vår relation är och mår.
Utan dåligt samvete! Bara konstatera ”så här är det”.
Så här ber jag, så här ofta, så här länge – och så här mycket tid tar jag till lyssnandet.
Och kanske därefter fråga sig: ville jag att det skulle vara annorlunda? Vill Gud det?

På söndag är det bönens söndag i kyrkoåret.
Läs gärna bibeltexterna:
1 Mos 18:26-32
Ef 3:14-21
Luk 18:1-8
Ps 13

I Equmeniakyrkan firar gudstjänst på Österängstorpet på söndag – tillsammans med spårarscouter, barn och föräldrar. Den gudstjänsten kommer också att handla om bön på olika sätt.
Välkommen med – och ta med fikakorgen!