Jul och Nyår i Equmeniakyrkan

Välkommen att fira jul och nyår med oss i Equmeniakyrkan

JULAFTON 
kl 11.00
Julbön; Frida Hellsing m fl

ANNANDAGEN
kl 10.00 
Missionsgudstjänst; Missionskommittén, Frida Hellsing m fl

NYÅRSDAGEN
kl 18.00
Nyårsbön med nattvardsfirande
Andreas Sköldmark m fl