Kanske också jag?

Maria.
Herrens moder.
Kanske 13 år.
Skulle gått i årskurs sex.
Hon blir platsen där Gud tar gestalt i denna värld.
Då kanske jag också duger…

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det handlar om Maria – men också om oss.
Barn som tänder adventsljusen, Adina Nilsson spelar flöjt.
Anna Eriksson sjunger, Andreas Sköldmark predikar och Astrid Rudenstam leder gudstjänsten.
Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkfika!

Läs gärna bibeltexterna innan;
Sef 3:14-17
Fil 4:4-7
Luk 1:30-35
Ps 145:8-13