Barmhärtighet

Där står ett fikonträd.
Men ingen frukt.
Inte heller detta år.
Dags att ta bort det. 
Det tar ju bara plats.
Gör ingen nytta.
Men trädgårdens mästare ser något annat.
Ett år till.
Låt oss ge det ett år till.
Låt oss vattna och göda det:
Ge det tid.
En ny möjlighet.

Nog är det oftast hos oss domen bor, över oss själva och våra liv, och över andra.
Jesus målar bilden av barmhärtighet.
Ett år till.

Välkommen till nyårsbön.
Det blir en gudstjänst med tid för reflektion och längtan.
Över det som varit och blev, inför det som är och kommer.
I centrum av gudstjänsten är nattvarden – barmhärtighetens måltid.
Utan att fråga efter frukt eller förtjänst ger Gud sig själv till oss.

Välkommen