VEM BESTÄMMER?

Det finns en stor utmaning i det som är kyrkoårets rubrik på söndag:
”Herre över allting”.

Om jag skulle fråga vem som är Herre i ditt liv – vad svarar du då?
Många skulle nog intuitivt svara ”jag”. 
Någon kanske skulle tänka lite till och sedan säga ”marknaden”.

Det beror på vilket område i livet vi tänker på.
Vem har t ex bestämt vad du ska ha på dig idag?
Eller vilken bil du kör?
Eller vilken mat du äter?
Eller vilka vänner du träffar?
Vilka val du gör?

Skulle någon av oss svara ”Jesus”?
Jag hoppas det.

Vi tror ju att Jesus en gång vid tidens slut ska bli Herre över allting.
Då, när alla knän ska böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre – Gud Fadern till ära.
Men nu?
Det är utmaningen i kristen tro.
Att involvera Gud i hela livet.
Inte jobbigt och nervöst.
Inte driven av rädsla.
Utan för att vi behöver omges av Honom som är kärleken.
Fyllas av Henne som ger allting liv.

Det handlar om att bli älskad.
För att kunna älska.
Att ta emot kärlek och därför kunna ge.

Texterna ur Markus och Apostlagärningarna berättar om Jesu himmelsfärd, att han nu sitter på Faderns högra sida.
Men också om hur han ”bistår” lärjungarna, att de ska få kraft genom den heliga Anden.
(Eller heliga Andan, som några föreslår att vi ska säga för att betona det kvinnliga i Gud).
Det handlar på en gång om då och där, och här och nu.

Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan.
Läs gärna söndagens texter:
2 Kung 2:11-14 
Apg 1:1-11
Mark 16:19-20
Ps 110

Medverkar gör sjukhuspastor Per Sjönneby, Rune Emanuelsson m fl Sylvia Hermansson sjunger.
Kyrkfika i vanlig ordning.
Är du här för första gången så bjuder vi på fikat!

 

 

/andreas sköldmark
pastor