Jag tror på Hemhjälpen

Många av oss kommer dit.
Att man behöver hemhjälp.
När orken tryter.
Eller när tiden inte räcker till.
 
Då kommer de.
Städar.
Kommer med mat.
Hjälper till med mediciner.
Kanske med att stiga upp och komma i säng.
Och så växlar man några ord om vädret och hälsan.
Det är fint att vi kan ha det så.
Att man kan få hjälp.
 
Gud är också en hjälpare.
Vi firar pingsthelg.
Hänryckningens tid.
Det handlar om att Gud avslutar sin närvaro på jorden i Jesus Kristus.
För att istället närvara i den heliga Anden.
 
Kanske har denna Ande alltför mycket förknippats med hänryckning.
Hänryckning är ett väldigt sällan förekommande ord i bibeln.
Bara tre gånger används det i Gamla Testamentet och bara fem i Nya. En händelse för Petrus, en för Paulus och en för Johannes.
För alla handlar det om att Gud låter dem få syner – få syn på saker.
Kanske har vi alltför mycket tänkt att det andliga handlar om extas, hängivelse och det ovanliga.
Och alltför lite tänkt att det handlar om hemhjälp.
 
Hjälparen – ett mer jordnära, vardagsnära ord.
Jesus säger till lärjungarna att det för deras skulle han lämnar.
För att nu kommer Andens tid.
För vår skull.
 
Gud som hemhjälp.
Som hjälper oss därhemma.
Och hjälper oss att komma hem.
Inte begränsad av kropp, tid eller rum.
Bor i våra hjärtan och omsluter oss på alla sidor.
Uppenbarar Kristus för oss.
Lär oss och påminner oss.
Vägleder med hela sanningen.
Inte som världen ger.
En villkorad hemhjälp till den som har råd.
En stressad hemhjälp som sällan hinner sitta ner och lyssna.
Utan som Gud ger.
Kärlek av nåd.
 
Läs gärna söndagens texter:
1 Mos 11:1-9
Apg 2:1-11
Joh 14:25-29
Ps 104:27-31
 
Välkommen till gudstjänst och sommarfest på Österängstorpet.
Medverkan av Frida Hellsing, spårarscouter och ledare, söndagsskolan och ledare.
Medtag något att sitta på och fikakorg.
 
 
 
 
 
/andreas sköldmark
pastor