Sam-talet

Om vår tid för samtal minskar vet jag inte.
Men jag tror det.
Jag är nog ganska säker på det.
Helt enkelt därför att vår upptagenhet med olika medier ökar.
Smarttelefonen har inte funnits så länge.
Och visst tar den tid?

Jag tror vi behöver samtalet som människor.
Alltså den rörelse där man talar sig samman.
Där orden inte är en väg till egen positionering i första hand.
Eller har ett bestämt mål.
Utan ”bara” är en väg till det gemensamma.
Till att komma samman.
För att vi behöver varandra.

Jag tror att det också gäller Gud.
Kanske är det därför jag är just kristen.
För att Gud i kristen tro har en gestalt.
Ett ansikte.
En röst.
Öron.
I Jesus Kristus.
Och i kyrkan som en kropp.

Det handlar om det samtalet på söndag.
Bönens söndag.

Välkommen till nattvardsgudstjänst i Equmeniakyrkan.
Läs gärna bibeltexterna om bön innan gudstjänsten:
1 Mos 18:26-32 
Ef 3:14-21
Luk 18:1-8
Ps 13

Medverkar gör Göran Ljungberg, Birgitta Ljungberg m fl
Kyrkfika i vanlig ordning och efter fikat är det politikersamtal.
Denna gång Mats Rappe från Miljöpartiet.
Utfrågare: Ola Olsson och Mia Sparf

 

/andreas sköldmark
pastor