Att vila i

Som en hängmatta.
Den bara finns där.
Uppspänd mellan 
de två träden:
Gud 
och människa.

En hängmatta
att krypa upp
och vila i.
Låta sig
gungas till ro.
Blicka mot
himlen.
Låta ljuset
värma 
ansikte och liv.

Hängmattan 
är en bön.
Given.
Du behöver 
inte spänna upp
din egen.
Den finns där
redan.
Redo.
Hampa 
och himmelens färger.

Och den är
allt
du behöver.
Den rymmer
både himmel
och jord,
Gud 
och människa,
Ande
och kropp,
evighet
och tiden.

Den börjar
med orden
som är 
en relation:
Vår Fader…

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är: Förlåtelse utan gräns
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 78:35-39
Hosea 11:8-9
Matteus 6:9-15
1 Thessalonikerbrevet 5:13-15
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Britta Hermansson, Andreas Sköldmark m.fl.
Sång och musik av Maria Gustafsson, Freja Gustafsson, Olga Arvidsson,
Ingrid Sturm, Ida Christensson
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor