Samma sak

Yttersta tiden.
Harmageddon.
Apokalypsen.
Vi lever i en tid
när de orden
vaknat till liv.
Både i sekulära
och kyrkliga sammanhang.
Till det kommer
söndagens kyrkoårstema:
Vaksamhet och väntan.
Inte så enkelt.
Rent av tungt.
I mörk november.

Men det finns
en vacker öppning.
När Jesus talar
om Guds rike.
Det riket 
som ska komma.
En gång.
(och ingen,
ingen!
vet när.
Utom Fadern.
Där är bibeln tydlig.)

Jesus säger 
i söndagens text,
som svar på frågan
när kommer det?
Det kommer
inte
så att man kan se det
med sina ögon.
Ingen kan säga
här är det.
Eller där är det.
Nej Guds rike
är inom er.

Det är en vacker
öppning
i domedagskänslan.
En strimma ljus
i mörk tid.
Du kommer
att känna igen det.
När det kommer.

För det är samma.
Samma 
som redan nu
gör gott
i dig.
Frid.
Fred.
Kärlek.
Rättfärdighet.
Ljus.
Barmhärtighet.
Nåd.
Sanning.

Det är samma
som kommer 
en gång
i sin fullhet.
Du behöver inte
vara rädd.
Du kan till och med
få längta.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är: Vaksamhet och väntan.
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Psaltaren 139:1-18
Amos 8:9-12
Lukas 17:20-30
Filipperbrevet 3:20-4:1
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Niklas Hallman, Frida Hellsing m.fl.
Sång och musik av Linnea Stenmarker
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor