Längre bort

För att hålla kursen
måste man fästa blicken
längre bort…
Det stod 
på tallriksunderlägget
under retreaten.
Varje morgon
under gröten.

Jag seglar ibland
och vet
att det är sant.
Blir man
för närsynt
blir kursen
vinglig
och färden
farlig.

Jag tänker
att det också
gäller livet.
Att lyfta blicken
och fästa den
lite längre bort
för att finna
livets kurs.

Den här helgen
påminns vi igen,
och särskilt,
om alltings 
förgänglighet
och jordelivets
begränsning.
Bibelns texter
manar oss
att lyfta blicken.
Längre bort.
Evighetens perspektiv.
Som tröst.
Som hopp.
Men också
för att finna riktning
i livet
här och nu.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
Temat är: Vårt evighetshopp – i tiden
Läs gärna söndagens texter som en god väg in i gudstjänsten:
Josua 1:10-11
Psaltaren 116:1-9
Lukas 20:37-38
Hebreerbrevet 11:13-16
https://www.kyrkoaretstexter.se/
I gudstjänsten medverkar:
Karin Sturm, Andreas Sköldmark m.fl.
Sång och musik av Rosie Gard och Tomas Udin
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor