DE DANSAR SIN FLYKT I EQUMENIAKYRKAN

Vi har hört historierna.
Vi har sett bilderna.
Vi har undrat och tänkt.
Nu har vi möjlighet att få se!

REFUGEES STORY; asylsökande från Vida Vättern dansar en flyktingberättelse; från krigets Syrien till en förhoppningsvis välkomnande trygghet i Sverige. Initiativtagare är Eslam Al Hamdan som på detta sätt vill säga ett tack till svenskarna som tagit emot honom.

Söndag 24 januari kl 15.00 i Equmeniakyrkan.