TERMINSSTART FÖR BARN OCH UNGA

Under vecka 3 startar Equmenia – barn och ungdomsarbetet för terminen.

söndag 17 jan – söndagsskolan
torsdag 21 jan – scouterna
fredag 22 jan – tonår
Konfirmanderna har första gången den 28 januari
Tonår + grupperna meddelas särskilt.

VÄLKOMNA!