Tillsammans!

”Stå fasta och var stadigt rotade i honom (Jesus Kristus) så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta längden och bredden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap…” (Efesierbrevet 3:17-19).

Det är kyrkornas ekumeniska bönevecka. Kyrkorna i Skärstadalen har då ett gemensamt bönedygn i Ölmstad kyrka; fredag kl 18 – lördag kl 18. Det inleds med föredrag om våra olika bönetraditioner, fika och samtal i Ölmstads församlingshem. Under dygnet som kommer ber vi tillsammans under ett dygn med lite olika uttrycksmöjligheter; stenar och ljus, lappar och fisknät, skrivna böner, klotterplank och böneämnen. De olika kyrkorna ansvarar för att bemanna under olika tider men alla är välkomna att delta när man kan. Equmeniakyrkans särskilda bönetider är 21-23 på fredagskvällen och 13-15 på lördagen. Bönedygnet avslutas med en andakt.

Söndag 24 jan kl 10 är det gemensam gudstjänst i Skärstads kyrka med medverkande från de olika kyrkorna.

Välkommen!