Tillsammans vill jag göra din resa

Jag fick den meningen idag. Av någon jag samtalade med.
Tillsammans vill jag göra din resa.
Orden var som från Gud. Sagda till min medvandrare.
Men i vårt samtal blev de också mina. Berörde mig.
Från Gud: Tillsammans vill jag göra din resa.

På söndag är det pingstdagen. Den dag i kyrkans år som särskilt påminner om den heliga Anden.
Anden – som väcker många tankar och känslor, särskilt hos den som funnits med i kyrkans sammanhang.
Inte alltid enkelt. Inte alltid enkel.

Kanske kan Jesu ord i söndagens text vara oss till hjälp:
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Gud är hos oss som Hjälparen. 
Tillsammans vill jag göra din resa…

Läs gärna söndagens texter:
1 Mos 11:1-9
Apg 2:1-11
Joh 14:25-29 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
Ps 104:27-31

På söndag är det lite extra fest i gudstjänsten i Equmeniakyrkan. Söndagsskolan har sin avslutning och sommarfest. Solen skiner och det blir härlig medverkan av barnen med bl a sång. Och efter gudstjänsten; kalasfestligt fika! Välkommen.