Qom In!

Den här veckan är det Qom Ut, Jönköpings Pridefestival. Därför tänker vi nu särskilt på att vi vill vara en kyrka som välkomnar alla människor, även de som är marginaliserade.

Vi lever i ett demokratiskt land som värnar om människors lika värde. Det är något att vara tacksam och stolt över. Men vi får inte ta det som en självklarhet. Runt om i världen behandlas människor illa på grund av sin religion, sin nationalitet, sin sociala status, sin sexuella läggning. Också i debatter i vårt eget land kan vi märka av detta. Romer som tigger, flyktingars status, homosexuella som vill gifta sig…

I Jesu efterföljd vill vi i Equmeniakyrkan Kaxholmen vara en kyrka för hela livet och alla människor. Vi vill vara en kyrka som välkomnar alla – oavsett hudfärg, arbete, ekonomi eller sexuell läggning.