Hälsning från kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans konferens har hållits i Göteborg med 672 ombud från församlingarna. Tillsammans med övriga registrerade deltagare var det ca 800 fasta deltagare.
Vid lördagkvällens ordinationsgudstjänst samlades tretusen personer och även övriga kvällsmöten var välbesökta. 20 pastorer och diakoner ordinerades till tjänst i samfundets församlingar.
Konferensen fick en internationell prägel genom flera gäster från Afrika, Asien och Mellanöstern.  
Mary Mikhael från Syrien gjorde ett starkt intryck när hon berättade om den svåra situationen i sitt land, både i en  gemensam gudstjänst och i ett seminarium. Hon framförde ett hoppets budskap: ”Det finns hopp för Syrien, därför att Gud är där”.

eqkonf15
Påverkanstorget, en hel förmiddag gav möjligheter till många kontakter och livliga samtal, som blev avgörande för besluten i storsamlingen.
Frågor som ombuden hade att ta ställning till var bl.a. om missionärsutbildning, fördjupad evangelisation, ungdomsledarnas situation och användningen av inkomna medel från Missionsskolans försäljning.
Styrelsen fick i uppgift att arbeta vidare med en internationell missionärsutbildning, Mic, som ska vara  en fortsättning av Apg 29.
Flera seminarier hölls, bl.a. ett om fred och omställning till en hållbar värld, där det framhölls att det är  inte kriserna vi ska betona utan möjligheterna till och ansvaret för att göra någonting idag.
Sveriges ambassadör i Kongo gav en videohälsning, där hon tackade equmeniakyrkans församlingar för den trogna och viktiga missionsinsatsen i Kongo.

Ombud för Equmeniakyrkan Kaxholmen var Birgitta Lekenstam, Birgitta Ljungberg och Göran Ljungberg