Att leva av?

På söndag är temat: Livets bröd. I centrum finns den välkända texten om när Jesus får fem kornbröd och två fiskar att räcka och bli över till 5000 män – kvinnor och barn oräknade.

Texten väcker frågor: Förstås hur det gick till? Var det Jesus som delade och delade och delade och delade det bröd som aldrig tog slut? Eller var det så att hans delande fick andra att ta fram det de hade med sig och dela med sig av – och då räckte det och blev över? Hur tänker du – vad ser du framför dig? Men väcker också frågor om fördelningen i världen. Varför några (vi) har för mycket medan andra svälter, och varför det inte förändras mer än det gör? Men kanske också frågan i mitt och ditt liv; vad lever vi av? Vad fyller våra liv? Vad mättar vår hunger efter mening och innehåll?

Läs gärna texterna inför söndag:

2 Kung 4:42-44
2 Kor 9:8-10
Joh 6:1-15
Ps 107:1-9

I söndagens gudstjänst medverkar Andreas Sköldmark och Frida Hellsing. Dan Palmér sjunger och det blir information om, och utgångskollekt till. Gideoniternas arbete för att sprida biblar. Kyrkkaffet denna söndag sker i olika hem – alla får en inbjudan att följa med!