På gott och ont

Jag tycker nog aldrig det varit tydligare än nu; världen vi lever i är en värld på gott och ont. Många av oss har växt upp i en tid där ”alla”  och ”allt” skulle bli bättre. Lönerna skulle ständigt öka, kunskapen och livsnjutningen likaså… så ser vi oss omkring. Öppnar en tidning. Slår på nyheterna. Och förstår att allt i denna värld är på gott och ont.
Mobilerna blir större, bättre, snabbare – men stjäl alltmer av vår tid och uppmärksamhet.
Bilarna har också blivit större, bättre och snabbare – men kostar alltför mycket för den sköra livsmiljön. 
Inkomsterna har ökat – men alltfler ställs utanför och tiggande Romer påminner om att klyftorna ökar.

Det är inte enkelt att leva. Men där finns också mycket av ljus och hopp! Ofta föds det i gemenskapen, i känslan av att inte vara ensam. Kanske är det kyrkans stora bidrag till livet 2015.

På söndag är kyrkoårets tema: Kampen mot ondskan. Läs gärna texterna
1 Sam 17:40-50
Ef 5:1-9
Luk 11:14-26
Ps 25:12-22

I söndagens gudstjänst får vi besök av elever från Södra Vätterbygdens folkhögskola. Hanna Bogren medverkar och det är utgångskollekt till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna kvar på kyrkfika.