Komfortzoner

Att gå ut ur
sin komfortzon.
Uttrycket har trillat över oss
senaste årtiondet.
Ganska ofta.
Uppmanande.
Uppfordrande.
Utmanande.
Och tröttande.

På Utforskasinnet.se
finns tio skäl
att kliva ur sin komfortzon.
Alla goda.
Alla handlar om
att upptäcka sig själv.
Att växa 
som människa.
Men måste jag?
Behöver jag?
Vill jag?
Duger jag inte
som jag är?

Petrus kliver över relingen.
Ut ur trygga båten.
Ut på okänt vatten.
Han kliver ur
sin komfortzon.

Men han gör det inte
för att växa,
utvecklas,
bli bättre
eller starkare.
Han gör det
för att komma nära,
känna igen,
sin Herre och mästare.

Han gör det
för att Jesus 
säger ”kom”.
Och så länge 
han har blicken
fäst på Jesus
så bär det.

Öppningen 
är längtan till Honom.
Riktningen är närmare Honom.
Modet är
Hans röst
som säger ”kom”.
Då är det tid
att kliva ur
sin komfortzon.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Temat är ”Jesus är vårt hopp”
Medverkan av elever från Södra Vätterbygdens Folkhögskolas bibel- och musiklinjer och Frida Hellsing.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor