tro OCH liv

Tro och liv.
Liv och tro.
Högt och lågt.
Jord och himmel.
Gud och människa.
Kyrkan och världen.
Helg och vardag.

Det hänger ihop.

Det är väl det Jesus gör.
Binder samman.
Håller ihop.
Tro och liv.
Liv och tro.

Så att tron får kropp.
Gud blir synlig.
Inte bara i tempel
och kyrkor
utan också vid köksbänk
och bockningsmaskin.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temat är Tro och Liv och vi firar konfirmationshögtid med nattvard.
Inte bara för familjer och anhöriga till konfirmanderna.
Inte bara för församlingsmedlemmar.
Utan för alla som vill
att det ska hålla ihop.
Livet.
Och tron.

Läs gärna söndagens texter som en god väg till gudstjänsten:
Amos 5:21-24
Romarbrevet 7:14-25
Matteus 21:28-31
Psaltaren 143:6-10

I gudstjänsten medverkar konfirmander och ledare.
Sång och musik av Tomas Udin, Birgitta Lekenstam, My Udin, Ida Gustafsson m fl

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen