Hosianna!

Hosianna!
Ropen som ekade
kring Åsnekungen.
Rop om räddning.
Befrielse.
Från ett förtryckt folk.
I en förryckt värld.

Jag vill stämma in.
Hosianna!
Rädda oss!
Rädda mig!
Det är i skrivandets stund
strax Black Friday.
Eller, det som var
Black Friday
men mer och mer
blir Black Week.
Som vill locka mig,
dig och oss,
att konsumera ännu mer,
”billigare”
fast vi alla vet
den verkliga kostnaden.
36 tusen miljarder
kronor
om året.
Som ingen vill betala.
(beräknad kostnad
om koldioxidskatt
skulle införas globalt)
Och mörkret tilltar.

Hosianna!
I en förryckt värld.
Och mitt hopp är
att Han hör.
Han som kommer
med något annat.
”Mitt rike är av annat slag.”
Vad jag längtar!
Efter det annorlunda riket.
Som kommer.
Och ändå redan
är här.

Jag kan ana det.
I adventsstjärnor
och givmildhet.
I protestmarscher
och famntag.
I tro trots allt
och en kung på en åsna.

Välkommen till gudstjänst på första advent.
Att hoppas och längta och sjunga Hosianna!
Kyrkoårets tema är Ett nådens år.
Läs gärna texterna innan:
Sak 9:9-10
Upp 3:20-22
Joh 18:36-37 och Matt 21:1-9 (som läses varje år)
Ps 24

I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Anna Nilsson m fl
Sång av adventskör under ledning av Birgitta Lekenstam och Birgitta Häggström. Insamling av adventsgåvan till församlingen.
Kyrkfika.
Gudstjänsten sänds också via Youtube: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor