Vilka är vi?

Vad är egentligen Equmeniakyrkan Kaxholmen för en kyrka? Vad tänker vi om dop, medlemskap, nattvard etc?
Välkommen till två träffar kring identitet och teologi och om nya stadgar och församlingsordning:

29 september kl. 09.00 Frukost, föredrag och temasamtal: Equmeniakyrkans identitet och teologi. Välkommen du som är nyfiken och vill veta mer!
(Anmälan senast 20 sep till frida@equmeniakyrkankaxholmen.se)

10 oktober kl. 19.00 Församlingsmöte med beslut om nya stadgar och församlingsordning. En viktig kväll som vi hoppas du vill prioritera!