Vem är han?

Matteus berättar om hur Jesus rider in på en åsna i Jerusalem.
Det är klang och jubel.
Ropen skallar mellan husväggarna.
Hosianna!
Välsignad är han som kommer!
Folket hyllar honom som befriare, profeten de väntat.
Det blir stor uppståndelse i staden.

Men det gör också att folk frågar –
sig själva och varandra;
Vem är han?

Texten, och frågan, inleder påskveckan, eller stilla veckan.
Jesu via Dolorosa.
Smärtans väg.
Vägen till korset.

De som på palmsöndagen ropar Hosianna,
ropar på långfredagen: Korsfäst honom!
Klang och jubel, palmblad och mantlar förvandlas
till hammarslag och törnekrona.
Vem är han?

Vem är han för dig?
Stanna upp ett slag och ställ dig frågan.
Se honom framför dig.
Vem är han, Jesus från Nasaret:
Vad vill han dig?
Är det något han vill säga?

Välkommen till gudstjänst på palmsöndagen.
Kyrkoårets tema är Vägen till korset.
Läs gärna texterna:
Jes 50:5-10 
Rom 5:1-5
Luk 19:28-40
Ps 118:19-29

I Equmeniakyrkans gudstjänst medverkar konfirmander och ledare.
Söndagsskola och kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i andra länder

Välkommen!

 

/andreas sköldmark
pastor