Havande!

Vi är alla Maria.

Så tänker jag.
Också till oss kommer ängeln.
Hälsar oss att vi inte ska vara rädda.
Att vi funnit nåd inför Gud.
Och ska föda Gud till världen.

Och vi som svarar ja är alla havande med tro.
En tro att vara rädd om.
Att bära, nära och vårda.
Och låta växa.

Och nu och då föds Gud genom oss.
När tiden är inne.
Tar gestalt i våra liv, inför och tillsammans med andra.
Ibland är det en smärtsam förlossning.
Den kan kosta allt.

Oftare är det enklare.
Gud liksom slinker ut.
Är plötsligt där så att det känns.
Tar gestalt i våra liv.
I mötet, i samtalet, i värmen, kärleken och ljuset.

Hur är det möjligt? Frågar också vi.
och ängeln svarar:
För Gud är allting möjligt.

Så inför söndag vill jag be som i sången:
”Jag ville vara som Maria
föda Gud till vår jord.
Som Maria
i handlingar och ord.
Låta kärleken bli kropp
va i världen ljus och hopp.
Som Maria.”

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är Jungfru Marie Bebådelsedag och temat är: Guds mäktiga verk.
Läs gärna texterna:
Jes 7:10-14 
Rom 8:1-4
Luk 1:26-38
Ps 147:7-15

I gudstjänsten medverkar: Frida Hellsing, Alice Ask, Ellen Siverth, David Jansson.
Musik av Maria Kiland.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning.
Kyrkfika i olika hem – du får en inbjudan på plats.

 

/andreas sköldmark
pastor