BEKRÄFTAD

Pappa, kolla här!
Titta vad jag kan!
Ropen har ekat genom barndomstiden.
Vårt behov av att vara sedda.
Bli bekräftade.
Ett behov som kanske avtar lite med åren.
En trygghet kan växa; att kunna vara utan ständig bekräftelse.
Det finns en frihet i det.
Men på botten av de flestas liv lever barnet alltid kvar.
Titta här!
Se mig!

På söndag är det konfirmationshögtid i Kaxholmen.
Den gemensamma konfirmationsgruppen för Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan avslutar med högtidsgudstjänst.
Konfirmation betyder bekräftelse.
På söndag vill vi se, bekräfta, våra konfirmander som unga människor, älskade och ständigt sedda av Gud.
De bekräftar själva vad de funnit så här långt på livets väg.

Välkommen att vara med och dela högtid med våra konfirmander!
Medverkan av konfirmander och ledare, konfirmationsakt, nattvard och kyrkfika.

Gudstjänsten börjar 10.30 (men kom gärna i god tid!)