Den som kommer i din väg

Mycket i vår tid handlar om att vända blicken mot oss själva och vårt eget.
Att se om sitt eget hus.
Det gäller både pension, kropp och de intressen du odlar.
Ett Jag och ett Mitt står tydligt i centrum för den kultur vi lever i.
Därför blir det utmanande när vi möter Jesu ord om kärleken till medmänniskan.

Lena Bergström* skriver:
”Det finns inget naivt i Jesu vägval, kärleken är tydlig och rakryggad.
Han bevarar sin frihet och sitt initiativ in i döden. Ingen tar mitt liv ifrån från mig,
jag ger det fritt!  Vill du vara fullkomlig, utmanar han sina lärjungar, älska då som Gud älskar. 
Älska som regn och sol, låt det bara falla på vem som än råkar finnas i din väg. Jacques Hamel**
skrev i ett brev till sin församling: ’det är en tid att för att uppmärksamma andra, vem de än må vara*.”

De fattiga kommer alltid att finnas i landet hör vi från söndagens text ur femte Mosebok. 
Därför ger jag dig denna befallning: Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land.
Ingen av oss behöver leta efter den medmänniska Guds kärlek ska bli synlig över.
De kommer i vår väg.

5 Mos 15:7-11
Rom 13:8-10
Matt 5:38-48
Ps 103:1-6

Välkommen att fira gudstjänst på Medmänniskans söndag. Hanna Bogren predikar, Frida Hellsing och Andreas Sköldmark m fl medverkar och Korsbandet sjunger.
Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe då vi avtackar Hanna Bogren som lämnar ungdomsledartjänsten.

*Lena Bergström är regional kyrkoledare i Equmeniakyrkans region nord
**Jacques Hamel är den präst som denna sommar mördades av två unga män i en kyrka i Frankrike