Var växer du?

När man tittar på bilder på barn man känner utbrister många; oj, vad du har vuxit! Tänk vad tiden går!
Bilderna ger perspektiv på förändring och växt.

Allt levande växer och mognar. 
Så är det också med vår tro och relationen till Gud.
Ibland är det bra att stanna upp ett slag och fundera över hur min tro har förändrats över tid, t ex de sista fem åren.
Vad har hänt som har rört vid din tro och din Gudsrelation?
Har den stelnat? Djupnat? Förtvinat? Vuxit? Burit frukt?

På söndag är temat för gudstjänsten ”att växa i tro”
Läs gärna texterna för söndagen:
Hos 11:1-4
1 Joh 4:10-16
Joh 16:5-11
Ps 98:1-8

I gudstjänsten blir det dop av barn och nattvard. Rosie Gard sjunger, Birgitta Wreland och Andreas Sköldmark medverkar.
Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkfika och sedan församlingsmöte.