Gud som haver…

Gud som haver
barnen kär.

Berörd av SVT:s serie.
Berättelser
om barn
uppvuxna i tydligt troende
hem och miljöer.
Uppvuxna med
demonskräck
utanförskap
hederskultur
och helvetet under sängen.

Det handlar om människor
och tro
men också om ord.
Ord 
som inte är ”bara ord”.
Utan ord som skapar
lever och formar
människor och tillvaro.
Barns verklighet.

Jag tänker
att människor
och ord 
måste vi handskas varsamt med.
Väldigt varsamt.

Jesus säger:
Vad ni har gjort 
mot en av dessa minsta
som är mina bröder
det har ni också gjort
mot mig.

Jag tror på en Gud
som haver 
barnen kär.
Alla barn.
Undantagslöst.

På söndag är kyrkoårets tema:
Det levande ordet.
Det handlar om Ordet
som skapar
och tar gestalt
i Jesus Kristus.
Men också om orden.
Guds ord.
Våra ord.

Välkommen till gudstjänst!
Läs gärna texterna innan som en väg till fördjupning:
Ps 119:129-135
Rom 10:13-17
Joh 7:40-52
Ps 33:4-9

I gudstjänsten medverkar Sören och Gittan Rudenstam, Andreas Sköldmark m fl
Sång och musik av Ida och Ola Christensson, Lisbeth Rubensson.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.

Gudstjänsten sänds också via kyrkas Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor