Ansiktet

Våra ansikten är viktiga!
det händer något,
också i digitala möten, 
när vi ser varandra.
Glada ögon
sorgsna ögon. 
Höjda ögonbryn
och ilsket sänkta.
Livets fåror
och rosiga kinder.
Och en blick
kan säga mer
än tusen ord.

Jag läser i en hymn
från 100-talet:
”Jag blev inte rädd
när jag såg honom
ty för mig 
är han
barmhärtighet.
Han har tagit
min natur
för att jag
ska förstå honom
och mitt ansikte
för att jag
inte ska vända mig bort
från honom.”

Det handlar om Jesus.
Vad ser du 
i Hans ansikte?

På söndag är temat Jesu dop.
Det handlar om vem han är.
Hans identitet.
Hans ansikte.
Som är vänt
till dig.
Läs gärna texterna som en god väg till gudstjänsten:
2 Mos 1:22-2:10
1 Joh 5:6-12
Luk 3:15-17, 21-22
Ps 89:20-29

I gudstjänsten medverkar
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m fl
sång och musik av Alma Udin, Emil Johansson m fl

Gudstjänsten sänds också via kyrkas Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.
Läs gärna om hur vi tänker kring kyrkan i pandemins tid:
https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/motesplatser/evenemang/