Barn och dårar

Det sägs så.
Av barn och dårar
får man veta sanningen.

Jag tror det är så.
Jesus påstår också det.
”Jag prisar dig, fader,
himlens och jordens herre,
för att du har dolt detta
för de lärda och kloka
och uppenbarat det
för dem som är som barn.”

Vilken är då sanningen?
Ja, om vi lyssnar till barnen –
vad hör vi?
Vad säger de
om vårt sätt att bruka tiden?
Om vårt sätt
att ta hand om skapelsen?
Om vårt sätt 
att leva?

”Men de är ju bara barn.”
”De förstår inte bättre.”
Säger vi nog.
Vi vuxna.
För vem vill ändra
det (bekväma) liv
vi vant oss vid?

Jag tänker också 
att både barn och dårar
skrattar mer
och gråter mer
än de flesta av oss
mogna
förståndiga
vuxna.

På söndag är det heliga trefaldighets dag
eller Missionsdagen.
Det handlar om att Gud är 
på en och samma gång
Fader
Son
och helig Ande.
Det måste man kanske
vara ett barn
för att tro.
Men det handlar också om
att vi är sända till världen
för att leva vår tro
barnsligt enkelt
och dåraktigt modigt.

Välkommen till gudstjänst på söndag!

I gudstjänsten medverkar Piah Sandberg, Melina Tengblad och Andreas Sköldmark.
Sång av Mathilda Sandberg.

Läs gärna bibeltexterna som hör till:
5 Mos 6:4-9
Apg 2:24-35
Matt 11:25-27
Ps 113:1-6

Gudstjänsten sänds direkt via kyrkans Youtube-kanal, länk finns på kyrkans hemsida (www.equmeniakyrkankaxholmen.se). Den ligger sedan kvar så att den som vill kan titta eller lyssna på gudstjänsten i efterhand. Du kan också söka direkt på Youtube: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

Ställ gärna fram ett eget gudstjänstljus och ordna ett eget kyrkfika efteråt så bevarar vi goda vanor tills pandemin är över!