AVSLÖJAD

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Avslöjad”.
I kyrkoåret är det Kristi förklarings dag.
Läs gärna texterna som hör helgen till:
2 Mos 40:34-38
Upp 1:9-18
Luk 9:28-36
Ps 89:12-18

Medverkande:

Värd                   Frida Hellsing
Betraktelse       Niklas Hallman
Musik                Elin och Robert Wester, Dan Palmer, Tomas Udin,
                           Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg
Ljud                   Thomas Brolin
Foto                   Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering       Kalle Ideskog

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”