ÅNGEST ELLER FÖRUNDRAN

Jesus berättar om en tjänare som får ett stort förtroende av sin Herre.
Att ta hand om hela hushållet.
Sedan fortsätter Jesus: 
”Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall.
Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger.”

Så långt allt väl.
Men Jesus fortsätter:
”Men om den tjänaren tänker:
Det dröjer innan min herre kommer,
och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, 
då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom
och vid en tid som han inte vet om
och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa.”

Och plötsligt drar ett stråk av ångest i mig som läser.
Hur är det med mitt förvaltarskap?
Bilder av svältande barn och kalvande glaciärer tränger sig på.
Men också av det mer nära; 
Viktiga relationer som inte får sin tid.
Oviktiga ting som får ta tid.

Men just nu väljer jag att skaka av mig ångest och rädsla.
För att istället förundras:
Tänk att jag fått något att förvalta!
Tänk att Gud ger mig det förtroendet!
Gud som vet vem jag är.
Med brister och oförmåga väljer ändå att anförtro mig;
en kropp
mina förmågor
tiden som kommer till mig
relationer jag lever i
pengar att förfoga över
skapelsens skönhet och skörhet
ett sammanhang att leva i
dessa rader att skriva…

och jag förundras över nåden
att Jesus därtill lovat att vara med mig
i mitt förvaltarskap
till tidens slut

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Kyrkoårets tema är: Goda förvaltare.
Vill du fördjupa din gudstjänstupplevelse så läs gärna texterna innan:
Ords 3:27-32 
Ef 4:20-28
Luk 12:42-48
Ps 8

I gudstjänsten medverkar Andreas Sköldmark, Filippa Millenberg m fl. Sång av Frida Elmgren
Välkommen också att dela gemenskapen vid kyrkfikat.

 

 

/andreas sköldmark
pastor