BORTOM PROJEKTET JAG?

Hur skulle du beskriva världen vi lever i?
Orden kan vara många:
Liberal, postsekulär, god, ond, individualistisk, konsumistisk, orolig, ensam, ohälsosam, skrämmande, vacker, gränslös, omöjlig, rolig…
Kanske beskrivningarna är lika många som vi är som lever i den.
Jag tänker att vi nu är på väg att lämna den tid som haft ”projektet jag” som centrum, mål och mening.
Allt fler börjar erfara att det är något annat att vara människa.
Att vi alltid blir till i relation till ett Du.
Att vi behöver ett Vi för att finna mål och mening.

Bibeln beskriver världen som älskad av ett Du.
Ty så älskade Gud världen…
Jag tänker att det är avgörande för oss som kyrka hur vi beskriver den.
För vår beskrivning hänger samman med vårt uppdrag.
Jesus säger: som jag har älskat, så ska ni älska

På söndag är det gudstjänst, årshögtid och årsmöte i Equmeniakyrkan Kaxholmen.
Det handlar om hur vi ser på världen, på oss själva och på Gud.
Vilka vi är och vart vi är på väg.
Därför möts vi först till gudstjänst och nattvard.
Vi börjar i vårt möte med den Gud som vänder sitt ansikte till oss i Jesus och är närvarande hos oss som Ande.
Sedan till förhandlingar, beslut och val. Bland annat om reviderade stadgar och församlingsordning
Det är också offerdag till vår församling – vi tänker att vi denna dag ger lite extra; av tacksamhet för vad som varit och i glädje över vad som kommer. Kanske som ett verkligt offrande för vi tror att kyrkan rör vid det som är allra viktigast i våra liv.

I gudstjänsten medverkar Märta Wändahl, Andreas Sköldmark och många fler. Sång och musik av Linnéa Stenmarker.
Både till gudstjänst och årsmöte är alla välkomna.
Under årsmötet visas det film för de barn som vill.
I en paus blir det sopplunch och kaffe.

Välkommen!

 

/andreas sköldmark
pastor