Hjärtat på rätt ställe?

Så säger vi ibland om människor.
Att de har hjärtat på rätta stället.
Och då säger vi någonting gott om en annan människa.
Att hen på ett eller annat sätt varit kärleksfull.
Eller lever kärleksfullt.

I söndagens text ställer Jesus frågan till oss:
Var har du ditt hjärta?
Inte rakt ut. Men jag hör den tydligt.
Han talar om att samla skatter.
Och uppmanar oss att samla skatter som inte kan förstöras.
Som inte tjuvar kan bryta sig in och stjäla.
Att vi ska samla skatter i himlen.
Och så säger han: ”Ty där din skatt är – där kommer ditt hjärta att vara”.
Så; var har jag mitt hjärta?
och låter jag det bli synligt i min vardag.
(Ett annat sätt att ställa frågan är kanske: vad, eller vem, skulle du ta med till en öde ö?
Och när du tänkt efter och bestämt dig; syns det i din vardag?)

Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag.
Kyrkoårets tema är: Rik inför Gud
Läs gärna texterna som hör till temat:
2 Mos 32:1-4, 30-35 
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
Ps 49:6-12

I gudstjänsten medverkar Birgitta Wreland, Evelina Öhrn, skolpastor Marina Andersson och ett lovsångsteam.
Söndagsskola och kyrkfika!

Vi tar en utgångskollekt till Equmenia riks.

 

 

/andreas sköldmark
pastor